Kurspåmelding

På tide å kome i gang? – fyll ut påmeldinga under her og send inn. Eige skjema for SIV-kurs.

Meir info om kurs og innhald finn du her.

Pris på kurset er kr 10 000,- pluss forsikring og lisens. Er du under 26 år betaler du 1890,-  og er du over 26 år betaler du 2740,- for lisens og forsikring.

Forsikring og lisens hjelper vi deg med på første kursdag. Om du ikkje har det frå før – lag deg en profil på Min Idrett når du melder deg på kurs, slik at vi får melde deg opp på kurs.

Når det gjeld utstyr (vinge, seletøy og hjelm) til bruk på kurset, er dette inkludert i kursavgifta.

Betaling av kursavgift må skje tre veker før første kursdag til konto nr 3992 40 22950; merk innbetalinga med PG kurs. HUGS: Påmeldinga er ikkje gyldig før kursavgift er betalt.

Meir praktisk info om kurset blir sendt på mail til kvar enkelte i god tid før kursstart.

Neste nybyrjarkurs blir 20.-25. februar og 2.-7. mars 2021.
neste SIV-kurs vert på Loen i helga 20.–21. juni 2020. Ellers vil vi arrangere SIV-kurs på Loen etter behov. Når der er mange nok interesserte, so vil vi sette i gong. bruk skjemaet under her.. Du vil bli kontakta når dato er klar. 
Har du spørsmål om kurs, kan du kontakte:
  • Kåre Georg Myklebust - på telefon 40 09 72 46
  • Hallvard Magerøy Seljebotn - på telefon 95 48 33 94
  • Dagfinn Graneng - på telefon 99 53 55 23
  • Dag Brekke - på telefon 90 03 24 29

Påmelding til nybyrjarkurs

Vi vil legge til nye kurs etter kvart som dei vert datofesta. Hugs å velge kursdato og -type i skjemaet.
Fyll ut og send inn. Vi vil ta kontakt med mer info om kurset, transport og overnatting m.m. når det nærmar seg.

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

For tildeling av rett seletøy.

Ugyldig inndata

For tildeling av rett vingestorleik

Invalid Input

Andre spørsmål eller kommentarar til kurset, og ev fysiske begrensningar e.l. Vi har teieplikt, men for di eiga sikkerheit må vi vite om spesielle forhold som kan ha innvirkning på kurs/gjennomføring. Er du i tvil, ta kontakt med instruktøren.

Ugyldig inndata

Invalid Input

Påmelding til SIV-kurs

Vi vil legge til nye kurs etter kvart som dei vert datofesta. Hugs å velge kursdato.
Fyll ut og send inn. Vi vil ta kontakt med mer info om kurset, transport og overnatting m.m. når det nærmar seg.

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Andre spørsmål eller kommentarar til kurset, og ev fysiske begrensningar e.l. Vi har teieplikt, men for di eiga sikkerheit må vi vite om spesielle forhold som kan ha innvirkning på kurs/gjennomføring. Er du i tvil, ta kontakt med instruktøren.

Ugyldig inndata

Invalid Input

Er du klar til å flyge i Norges flottaste natur?

instr-kurs
kurs 01
kurs 02
kurs 03
kurs 04
kurs 05
kurs 06

Volda/Ørsta himmelseglarlag

Boks 108, 6069 Hareid
Bank: 3992 40 22950 -  Vips: 102018