Skip to main content

Kurs i Himmel­seglarane

Kursplanar 2024

Kurs
Tid
Stad
Pris
       
       
       

Det er ingen datoar klar for neste nybyrjarkurs, men vi prøver å få til eit i vår/sommar. SIV-kurs i midten av juni i Loen. Redusert pris på SIV-kurset for Himmelseglar-medlemar.

Interresert? - fyll ut påmeldingsskjemaet her, velg kurstype/-tidspunkt og send inn.

Et kurs består av både praktisk og teoretisk undervisning, ledet av en eller flere instruktører. Pris på nybyrjarkurset er kr 11 000,- pluss forsikring og lisens. (Er du under 26 år betaler du 1890,-  og er du over 26 år betaler du 2740,- for lisens og forsikring i eitt år.) Kursavgifta dekker teoretisk og praktisk undervisning, kursutstyr og oppfølging frem til PP3.

SPG-PG konvertering

Dette er kurset for deg med SPG3 eller høgare og som vil byrje å fly PG. Vi har ikkje sett nokon dato, men er klar når du er.

Speedglidingkurs

Ingen planar p.t., men er interessaa stor, vil det bli sett opp kurs.

Teoridelen består av 6 fag:

  • Aerodynamikk
  • Meteorologi
  • Praktisk flyging
  • Materialkunnskap
  • Lover og regler
  • Førstehjelp

Den praktiske delen starter på flat mark med gjennomgang av paraglideren med seletøy og litt definisjoner om hva de viktigste delene heter. Det første man lærer er å løpe i gang paraglideren på tilnærmet flat mark i lite eller ingen vind. Starte den i vind der man snur seg mot vingen og løfter den opp over hodet før man snur seg lærer man en dag med litt vind på ei mark.

Så snart start av paraglider går greit flytter man seg opp i en liten skolebakke der man starter paraglideren og flyr like over bakken til man kommer på flat mark og lander. Dette fortsetter man med å trene på så start, flyging og landing går fint og legger så inn mer og mer lengde og høyde og man får tid til å svinge intill 90 grader.

Etter dette vil man gå videre via mellomstadiebakke å til slutt fly full høydetur med god tid og rom til å fly vingen og se seg litt rundt før man lander. Her skal man gjennom en rekke øvelser som skal være bestått. Det er øvelser som 360 graders svinger, firkant- og åttetalls innflyging og landing osv. Alle øvelsene gås gjennom både i teorien og ved brifing og defrifing.

Krav til trinn 2 utsjekk på paraglider (PP2)

Teori:
  • Bestått teoretisk eksamen i alle fall med minimum 70 % riktig i alle fag.
Praktisk del:
  • Minimum 6 vellykkede flydager.
  • Minimum 30 flyturer der minimum 10 er høydeturer.
  • Bestått på alle praktiske øvelser.

PP2 gir rettigheter til å fly selvstendig uten instruktør tilstede på de steder man har utsjekk, med det utstyret og de meteorologiske forhold man er utsjekket av instruktør.

Etter kurset trener man alene eller sammen med andre erfarne/instruktør og instruktøren din følger deg opp videre sammen med dine medelever. Når man har samlet erfaring med tid i lufta og en del turer fortsetter vi kurst med PP3 oppfølging der målet er å komme opp på trinn 3 som er selvstendig pilot. Her holder vi både teoretisk kurs og er med ut å flyr for gå gjennom og se på en del øvleser til trinn 3.
Dette avsluttes med PP3 eksamen. Når denne er bestått og når kravet til praktiske ferdigheter er nådd er man PP3 pilot.

Etter at man er blitt PP3 pilot bestemmer man selv hvilke steder, utstyr og forhold man vil fly i og opplæringen gjør en i stand til å ta de rette valgene. Man kan også oppsøke mer erfarne piloter eller instruktøren(e) i klubben for hjelp og støtte videre. Klubben har også tilbud om PP4, PP5, tandem-, sikkerhets- og hjepeinstruktørkurs. Ta kontakt med faglig leder eller en instruktør for videre kurs i klubbens regi.

Hvem kan delta og hva kreves? Alle som har lyst til å fly, er fylt 18 år (15 år med underskrift av begge foresatte) og er fysisk i god nok form til å klare de utforingene som kommer på kurset. Her snakker vi om å bære ca 15 kg sekk opp til start, 45 min fjellgange. Kunne løpe i gang vinge på en sikker måte (metoden læres på kurset), og i tillegg har overskudd til å fly ned på en sikker måte.

Kontakt

Leiar Hallvard M Seljebotn
95 48 33 94
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Skulesjef Dagfinn Graneng
99 53 55 23
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Er du klar til å flyge i Norges flottaste natur? Meld deg på!

Her hadde vi et raskt søk på YouTube om kursing, så kan dere kose dere inntil du sjølv er med på kurs i Himmelseglarane:

Interessert i kurs

Fyll ut og send inn. Dette er ikkje ei bindande påmelding – vi tar kontakt når neste kursdato er sett.

Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata