Skip to main content

Flyg med oss i Ørsta–Volda Himmel­seglar­lag

Fri som fuglen

Kva skjer?

Spleis for nye verstasjonar

Spleisen ga gode resultat, og saman med ekstra stønad frå Sparebank1 og iKamper Nordic, har vi no fått opp to nye verstasjonar, – Rotsetornet og Reset (Volda skisenter) i Volda.

Klar for å slå deg i lag med fuglane?

Himmelseglarane held kurs av ymse slag jamt – både speedglider, paraglider og SIV-kurs. Vi vil prøve å få til eit grunnkurs i vår/sommar – dato er ikkje klar.
Meir informsjon om kurs finn du her. Her kan du også melde di interesse for kurs. Velg i skjemaet.
Vil du vere med på det neste nybyrjarkurset vi arrangerer, kan du melde deg her.

SIV-kurs?

Vi held SIV-kurs på Loen etter kvart som behovet melder seg. Det vert SIV-kurs på Lopen 17.–18. juni 2023. Bruk skjemaet her for å melde interesse for neste kurs.

 

Fornying av flygebevis o.l.

Det nærmar seg tid for fornying av flygebevis, elevbevis, lisensar og alle andre typer kompetanse du vil behalde. Husk at du må få betalt lisens (forsikring) og alle andre kontingentar. Vi har her oppskrift på korleis du ellers gjeng fram for å ordne dette ...

Ver og vind

Eitrefjell sør

Med stønad frå iKAMPER NORDIC

Brekkeheida, Ørsta

Målaren er vinterstengt.

Bondalseidet

Volda Skisenter, Reset

Med Spleis frå folket og stønad frå Sparebank1 Søre Sunnmøre

Rotsethornet, Volda

Med Spleis frå folket og stønad frå Sparebank1 Søre Sunnmøre og iKAMPER NORDIC

Skafjellet, Hareid

Røyrafjellet

Hestelegda

Rjåhornet

Loen Skylift

Roppehornet

Roaldshorn, Stranda

Mulevika

Vassverket N

Melshornet

Målaren er vinterstengt.