Skip to main content
Start med å lese dette (klikk her)

Fornyelse av elevbevis, flygebevis og andre kompetanser

HUSK at før en går i gang med prosessen at en sjekker at en har gyldig medlemskort og lisenskort (forsikring) For de som skal egenfornye så må en også ha gyldig kompetansekort. Alle disse kortene finner en i MI APPen eller på MI nettsiden.

Video av Fornyelse av medlemskap + lisens  (forsikring)
Video av Fornyelse av Lisens (forsikring)
Video av Fornyelse av kompetansebevis

Har en gyldig lisens og nok timer/turer så velger en egenfornyelse. (f.eks Eigenfornying PP3)

Har du flygebevis som har utløpt på dato så velger en lisens m/instruktørgodkjenning (f.eks Fornying med instruktør PP3) da disse går videre til instruktør for godkjennelse.

En må også ha gjort en avtale med en instruktør som i etterkant vil gå inn på E-kurs og godkjenne fornyelsen hvis du vil fornye elevbevis eller flygebevis der en ikke har turer/tid nok forrige år til egenfornyelse.

KRAV til egenfornyelse/fornyelse er lagt inn nederst på hver enkelt lisensforklaring, så det finner du ved å klikke deg dit å lese infoen der.

Speedgliderflygeren 2022

Alle som vil fornye ha tatt denne OG BESTÅTT for å slippe til med fornyelsene. Egentlig har en ikke gyldig SPG-kompetanse hvis en ikke har gjort og BESTÅTT denne før fristen som var 15. mai 2020.

Her er direkte link til Speedgliderflygeren 2022

De som allerede har bestått denne slipper selvsagt å gjøre den på ny.

Fornying med instruktør

PP2

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til PP2-fornying på MinIdrett

PP2 skal benytte denne linken enten lisensen er gått ut på dato eller ei. Etter at en kommer inn på søknad m/instr godkjenning:

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
 • Velg instruktør og "Lagre" valget.
 • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
 • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
 • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

KRAV til fornyelse :

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens ( forsikring )
 • PP2, gyldig eller utgått
 • Husk å informere instruktøren du velger
SPG2

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til SPG2 fornyelse

Du skal benytte denne linken enten lisensen er gått ut på dato eller ei.

Etter at en kommer inn på søknad m/instr godkjenning :

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
 • Velg instruktør og "Lagre" valget.
 • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
 • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
 • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

KRAV til fornyelse:

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • SPG2, gyldig eller utgått
 • Fornyes via instruktør, så husk å informere instruktør først.

 

PP3

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til PP3 fornying med instruktør­godkjenning på MinIdrett

Etter at en kommer inn på søknad m/instruktørgodkjenning:

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
 • Velg instruktør og "Lagre" valget.
 • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
 • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
 • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

KRAV til fornyelse:

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • Husk å informere instruktør.
SPG3

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til SPG3 fornyelse m/instruktørgodkjenning

Etter at en kommer inn på søknad m/instr godkjenning :

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
 • Velg instruktør og "Lagre" valget.
 • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
 • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
 • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

KRAV til fornyelse:

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • Fornyes via instruktør, så husk å informere instruktør først.
PP4

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til PP4-fornying med instruktørgodkjenning på MinIdrett

Etter at en kommer inn på søknad m/instruktørgodkjenning:

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
 • Velg instruktør og "Lagre" valget.
 • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
 • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
 • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

KRAV til fornyelse:

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • Husk å informere instruktør.
SPG4

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til SPG4 fornyelse m/instruktørgodkjenning

Etter at en kommer inn på søknad m/instr godkjenning:

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
 • Velg instruktør og "Lagre" valget.
 • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
 • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
 • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

KRAV til fornyelse:

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • Fornyes via instruktør, så husk å informere instruktør først.
PP5

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til PP5-fornying med instruktørgodkjenning på MinIdrett

Etter at en kommer inn på søknad m/instruktørgodkjenning:

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
 • Velg instruktør og "Lagre" valget.
 • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
 • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
 • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

KRAV til fornyelse:

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • Husk å informere instruktør.
SPG5

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til SPG5 fornyelse m/instruktørgodkjenning

Etter at en kommer inn på søknad m/instr godkjenning:

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
 • Velg instruktør og "Lagre" valget.
 • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
 • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
 • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

KRAV til fornyelse:

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • Fornyes via instruktør, så husk å informere instruktør først.

Eigenfornying

PP3

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til Eigenfornying PP3 på MinIdrett.

Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
 • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
 • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET
 • Det KAN ta opp til 2-3 dager før den vises på KOMPETANSEKORTET.

KRAV til egenfornyelse :

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • Gyldig PP3 (hvis ikke må en benytte fornyelse for PP3 med instruktør)
 • Minimum 5 timer eller 20 turer siste 12 mnd, har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant å godkjenne søknaden.
SPG3

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til SPG3 Eigenfornying

Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
 • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
 • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET
 • Det KAN ta opp til 2-3 dager før den vises på KOMPETANSEKORTET.

KRAV til egenfornyelse :

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • Gyldig SPG3 (hvis ikke må en benytte fornyelse for SPG3 Fornying med instruktør)
 • Minimum 30 turer siste 12 mnd, har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant å godkjenne søknaden.
PP4

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til Eigenfornying PP4 på MinIdrett

Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
 • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
 • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET
 • Det KAN ta opp til 2-3 dager før den vises på KOMPETANSEKORTET.

Når en følger denne linken så har en hoppet over de første beskrivelsene i pdf om hvordan en finner kurset, følg .pdf videre derfra.

KRAV til egenfornyelse :

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens ( forsikring )
 • Gyldig PP4 ( hvis ikke må en benytte fornyelse for PP4 med instruktør)
 • Minimum 5 timer eller 20 turer siste 12 mnd, har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant å godkjenne søknaden.
SPG4

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til SPG4 Eigenfornying

Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
 • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
 • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET
 • Det KAN ta opp til 2-3 dager før den vises på KOMPETANSEKORTET.

KRAV til egenfornyelse :

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • Gyldig SPG4 (hvis ikke må en benytte fornyelse for SPG4 Fornying med instruktør)
 • Minimum 30 turer siste 12 mnd, har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant å godkjenne søknaden.
PP5

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til eigenfornying PP5 på MinIdrett

Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
 • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
 • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% gjennomført.
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

KRAV til egenfornyelse :

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens ( forsikring )
 • Gyldig PP5 ( hvis ikke må en benytte fornyelse for PP5 med instruktør)
 • Minimum 5 timer eller 20 turer siste 12 mnd. Har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant og godkjenne søknaden.

 

SPG5

Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

Her er direkte link til SPG5 Eigenfornying

Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

 • En krysser av de spørsmålene som er der.
 • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
 • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
 • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
 • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% fullført.
 • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
 • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET
 • Det KAN ta opp til 2-3 dager før den vises på KOMPETANSEKORTET.

KRAV til egenfornyelse :

 • Gyldig medlemskap
 • Gyldig lisens (forsikring)
 • Gyldig SPG5 (hvis ikke må en benytte fornyelse for SPG5 Fornying med instruktør)
 • Minimum 30 turer siste 12 mnd, har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant å godkjenne søknaden.