Skip to main content

Flykultur
og reglar

Viktig

Flyging i Hovden TIZ

Ved flyging i Hovden TIZ, SKAL ein ringe til tårnet på Hovden på tlf: 67032092 for å informere om flyplan, samt innhente tillatelse. Er tårnet på Hovden stengt, informerer vi Møre Approch på tlf: 67033040. For distanseflyging i Hovden TIZ Bondalseidet har vi avtalt med tårnet på Hovden at vi inntil videre kan bruke de gamle grensene fra tidligere luftsport boks. Høyde begrensning i TIZ er 3500ft, det kan muligens i enkelte tilfelle avtales 5500ft i TIZ sør øst der TMA er 5500ft ved flyging ut av TIZ.

Planlegges det flyging i TIZ så er det en fordel å dele det på Himmelseglarane si fellesmelding, slik at andre flykollegaer/elever kan få være med – det er både sosialt og lærerikt å kunne samlast. Det gjør det også enklere for Hovden når vi er samla på en plass.

Reglar for flyging i Hovden TIZ:

  1. Den ansvarlige informerer/innhenter tillatelse fra Hovden, samt informerer Hovden når flyging er avsluttet.
  2. Informer på Himmelseglarane fellesmelding om: sted/område, høyde og eventuelt tidsrom det er innhentet tillatelse for, samt informere når flyging er avsluttet.
  3. Den ansvarlige som har innhentet tillatelse skal være tilgjengelig på telefon for tårnet på Hovden, og kunne videreformidle beskjed på radio til andre piloter.
  4. Alle som skal flyge i TIZ skal bruke radio på 154.175MHZ.
  5. Skal du fly på et sted som det er innhentet tillatelse for så må du informere den ansvarlige om at du skal fly samt gi beskjed når flyging er avsluttet slik at den ansvarlige kan være sikkert på at alle har avsluttet flyging når Hovden informeres om at flyging er avsluttet.
LUFTROM

Hold kontakt - meld frå

Hugs radio!

Alle som flyg på Bondalseidet skal fly med radio på frekvens 154,175.

Dersom det er fleire på start blir den som ringer Møre dagens ansvarlege. Han eller ho skal melde fra til Møre kontroll når dagens flyaktivitet er avslutta. Dagens ansvarlege skal vere tilgjengeleg på telefon også i lufta, slik at Møre kan ringe dersom dagens avtale om høgd eller luftrom endrar seg.

Ved melding om endring frå Møre Kontroll skal dagens ansvarlege melde vidare om dette på radio. Dei andre pilotane skal gjenta meldinga slik at alle i lufta får dette med seg.

NB:

Ved flyging til Grodås mot Stryn skal ein ringe Stavanger kontroll på tlf: 516 50 183 for å få tillatelse til å flyge i Sogn TIA nordaust.

Med ynskje om ein fin flydag!
Fagleg leiar i Volda og Ørsta Himmelseglarlag

Hold kontakten!

Luftromskart

Knappen under her sender deg til luftromskart for området vårt (og resten av landet).

Route Planner App