Skip to main content

Kurs i Himmelseglarane

Kursplanar 2021
Kurs
Tid
Stad
Pris
PG (kurset er fullteikna)
20.–25. feb. og 2.–7. mars 2021 Ørsta kr 10 000,-
SIV
28.–30. mai 2021 Loen kr 1700,-/kr 2000,-
SPG2-PG
12.–20. juni 2021 Vågå kr 7 500,-
PG
12.–25. juli 2021 Vågå kr 10 000,-
SIV
juli/august 2021 (dato ikkje sett) Loen kr 1700,-/kr 2000,-
Interresert? - fyll ut påmeldingsskjemaet her, velg kurstype/-tidspunkt og send inn.

Et kurs består av både praktisk og teoretisk undervisning, ledet av en eller flere instruktører og har i 2020 en prislapp på kr 10 000,- (Kurs kr 7 500,- pluss lisensar/forsikring/medlemsskap/utstyr). Dette dekker teoretisk og praktisk undervsisning og oppfølging frem til PP3. Himmelseglarane har nokre kursvinga som kan leigast, alternativt kan du bruke eigen vinge og sele, - eller du kan leige hos Termikk og Rotor for 2500,- Kjøper du utstyret etter kurset trekker dei leiga fra kjøpesummen. Ellers er vi behjelplige med å finne brukt utstyr som passer deg.
Innen paragliding finnes ikke trinn 1 (som benyttes i hanggliding).

Litt meir om speedglidingkurset

Dette er eit grunnkurs/nybyrjarkurs. Kurset foregår hovudsaklig på sunnmøre, med hovudvekt på Hellesylt, Strandafjellet, Stryn og Loen. Kurset baserer seg på kursing i helger og når det er fint vær. Kursstart blir 2. januar, så kursar vi utover vinteren til alle har lisens. Det blir ikkje satt opp faste helger, men vi brukar dei helgene det er vær til det. Derfor er det ein stor fordel om alle er busatt på sunnmøre, slik at vi kan være fleksible.
Ta kontakt med speedgliderinstruktøren vår –Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. – om du har spørsmål. For påmelding brukar du påmeldingsskjemaet her. Husk å velge rett kurs. Tenker du å kjøpe utstyr så kontakt oss på forhånd! 

Teoridelen består av 6 fag:
  • Aerodynamikk
  • Meteorologi
  • Praktisk flyging
  • Materialkunnskap
  • Lover og regler
  • Førstehjelp

Den praktiske delen starter på flat mark med gjennomgang av paraglideren med seletøy og litt definisjoner om hva de viktigste delene heter. Det første man lærer er å løpe i gang paraglideren på tilnærmet flat mark i lite eller ingen vind. Starte den i vind der man snur seg mot vingen og løfter den opp over hodet før man snur seg lærer man en dag med litt vind på ei mark.

Så snart start av paraglider går greit flytter man seg opp i en liten skolebakke der man starter paraglideren og flyr like over bakken til man kommer på flat mark og lander. Dette fortsetter man med å trene på så start, flyging og landing går fint og legger så inn mer og mer lengde og høyde og man får tid til å svinge intill 90 grader.

Etter dette vil man gå videre via mellomstadiebakke å til slutt fly full høydetur med god tid og rom til å fly vingen og se seg litt rundt før man lander. Her skal man gjennom en rekke øvelser som skal være bestått. Det er øvelser som 360 graders svinger, firkant- og åttetalls innflyging og landing osv. Alle øvelsene gås gjennom både i teorien og ved brifing og defrifing.

Krav til trinn 2 utsjekk på paraglider (PP2)

Teori:
  • Bestått teoretisk eksamen i alle fall med minimum 70 % riktig i alle fag.
Praktisk del:
  • Minimum 6 vellykkede flydager.
  • Minimum 30 flyturer der minimum 10 er høydeturer.
  • Bestått på alle praktiske øvelser.

PP2 gir rettigheter til å fly selvstendig uten instruktør tilstede på de steder man har utsjekk, med det utstyret og de meteorologiske forhold man er utsjekket av instruktør.

Etter kurset trener man alene eller sammen med andre erfarne/instruktør og instruktøren din følger deg opp videre sammen med dine medelever. Når man har samlet erfaring med tid i lufta og en del turer fortsetter vi kurst med PP3 oppfølging der målet er å komme opp på trinn 3 som er selvstendig pilot. Her holder vi både teoretisk kurs og er med ut å flyr for gå gjennom og se på en del øvleser til trinn 3.
Dette avsluttes med PP3 eksamen. Når denne er bestått og når kravet til praktiske ferdigheter er nådd er man PP3 pilot.

Etter at man er blitt PP3 pilot bestemmer man selv hvilke steder, utstyr og forhold man vil fly i og opplæringen gjør en i stand til å ta de rette valgene. Man kan også oppsøke mer erfarne piloter eller instruktøren(e) i klubben for hjelp og støtte videre. Klubben har også tilbud om PP4, PP5, tandem-, sikkerhets- og hjepeinstruktørkurs. Ta kontakt med faglig leder eller en instruktør for videre kurs i klubbens regi.

Hvem kan delta og hva kreves? Alle som har lyst til å fly, er fylt 18 år (15 år med underskrift av begge foresatte) og er fysisk i god nok form til å klare de utforingene som kommer på kurset. Her snakker vi om å bære 15-20 kg sekk opp til start, 45 min fjellgange. Kunne løpe i gang vinge på en sikker måte (metoden læres på kurset), og i tillegg har overskudd til å fly ned på en sikker måte.

Kontakt

Leiar Kristoffer Halse
48 14 04 60
e-post

Skulesjef Sarah Wisniewski
98 36 98 95
e-post

Er du klar til å flyge i Norges flottaste natur? Meld deg på!

Her hadde vi et raskt søk på YouTube om kursing, så kan dere kose dere inntil du sjølv er med på kurs i Himmelseglarane:

 [widgetkit id="2" name="Kursvideo"]

Interessert i kurs

Fyll ut og send inn. Dette er ikkje ei bindande påmelding – vi tar kontakt når neste kursdato er sett.

Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata