Fri som fuglen

Flyg med oss i Volda - Ørsta Himmel­seglar­lag

Nybyrjarkurs PG SpeedriderkursSIV-kurs"konvertering" SPG2-PG

Kva skjer?

Spleis for nye verstasjonar

Vi har vedtatt å få opp to verstasjonar til, og då treng vi all den støtte vi kan få. Vil du vere med på "Spleis", brukar du denne lenka: www.spleis.no/project/165272. Om du ikkje vil spleise, so ver i alle fall med å stemme på denne spleisen. 50 stemmer og vi er med på vekestrekning om kr 10 000! Du kan stemme ein gong pr dag pr eining (mobi, nettbrett, PC). Bruk same lenka for stemming også. Dette gjeld kvar veke i heile februar!

Klar for å slå deg i lag med fuglane?

Himmelseglarane held kurs av ymse slag jamt – både speedglider, paraglider og sikkerheitskurs. Det neste blir i eit nybyrjarkurs i paragliding i vinter, nærare bestemt 22.–28. februar og 5.–11. mars.  NB: Nybyrjarkurset er no fullteikna, men det blir nytt kurs i sommar.
Vidare utover vinteren/våren/sommaren vert det speedriderkurs, SIV-kurs, kurs for speedriderpilotar som vil flyge PG og fleire nybyrjarkurs. Meir informsjon om kurs finn du her. Her kan du også melde di interesse for kurs. Velg i skjemaet.
Vil du vere med på det neste nybyrjarkurset vi arrangerer, kan du melde deg her.

SIV-kurs?

Vi held SIV-kurs på Loen etter kvart som behovet melder seg. Neste kurs blir i mai/juni 2021. Bruk skjemaet her for å melde interesse for neste kurs.

 

Fornying av flygebevis

No er det godt og vel på overtid for fornying av flygebevis, elevbevis, lisensar og alle andre typer kompetanse du vil behalde. Husk at du må få betalt lisens (forsikring) og alle andre kontoingentar. Vi har her oppskrift på korleis du gjeng fram for å ordne dette ...

Årsmøte­innkalling 2021

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Himmelseglarlaget onsdag 17. februar 2021, klokka 19.00. Sidan corona-tiltaka framleis gjer eit "vanlig" møte vanskelig, vil vi i år prøve med eit digitalt årsmøte, via Microsoft Teams.

Årsmøte­innkalling 2020

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Himmelseglarlaget onsdag 19. februar 2020, klokka 19.00 på Volda Turisthotell, Skjervavegen 17.

Lotteri­vinnarane

No har vi gjennomført trekning i Vippsotteriet vårt, og vinnarane vart:

  1. PG-kurs vart vunne av Karoline Holen
  2. Speedrider-kurs vart vunne av Hanne Eikemo
  3. Ein tandemtur vart vunne av Familien Sandstad Dalen
  4. Ein tandemtur vart vunne av Kjetil Caiyas Vartdal

Alle vinnarane vert kontakta direkt også. Gratulerer!

Ver og vind

Eitrefjell-S

Med stønad frå iKAMPER NORDIC

BREKKEHEIDA

Denne verstasjonen er parkert for sesongen. Kjem tilbake til våren.

Røyrafjellet

Hestelegda

Loen Skylift

Roppehornet

Roaldshorn, Stranda

Melshornet

Volda/Ørsta himmelseglarlag

Boks 108, 6069 Hareid
Bank: 3992 40 22950 -  Vips: 102018