Fri som fuglen

Flyg med oss i Ørsta–Volda Himmel­seglar­lag

Nybyrjarkurs PG SpeedriderkursSIV-kurs

Kva skjer?

Spleis for nye verstasjonar

Spleisen ga gode resultat, og saman med ekstra stønad frå Sparebank1 og iKamper Nordic, har vi no fått opp to nye verstasjonar, – Rotsetornet og Reset (Volda skisenter) i Volda.

Klar for å slå deg i lag med fuglane?

Himmelseglarane held kurs av ymse slag jamt – både speedglider, paraglider og SIV-kurs. Vi har ikkje sett nye datoar for det neste nybyrjarkurs, men du kan melde di interesse her.
Vidare utover sommaren/hausten vert det kanskje fleire nybyrjarkurs - om det er behov. Meir informsjon om kurs finn du her. Her kan du også melde di interesse for kurs. Velg i skjemaet.
Vil du vere med på det neste nybyrjarkurset vi arrangerer, kan du melde deg her.

SIV-kurs?

Vi held SIV-kurs på Loen etter kvart som behovet melder seg. Det er ikkje sett nokon dato for neste SIV-kurs. Bruk skjemaet her for å melde interesse for neste kurs.

 

Fornying av flygebevis o.l.

Det nærmar seg tid for fornying av flygebevis, elevbevis, lisensar og alle andre typer kompetanse du vil behalde. Husk at du må få betalt lisens (forsikring) og alle andre kontoingentar. Vi har her oppskrift på korleis du ellers gjeng fram for å ordne dette ...

Ver og vind

Eitrefjell sør

Med stønad frå iKAMPER NORDIC

Målaren på Brekkeheida er vinterstengt

Bondalseidet

Volda Skisenter, Reset

Med Spleis frå folket og stønad frå Sparebank1 Søre Sunnmøre

Målarenh på Rotsethornet er vinterstengt

Skafjellet, Hareid

Røyrafjellet

Hestelegda

Loen Skylift

Roppehornet

Målaren er vinterstengt.

Roaldshorn, Stranda

Mulevika

Vassverket N

Melshornet

Målaren er vinterstengt.

Volda/Ørsta himmelseglarlag

Boks 108, 6069 Hareid
Bank: 3992 40 22950 -  Vips: 102018