Fri som fuglen

Flyg med oss i Volda - Ørsta Himmel­seglar­lag

Nybyrjarkurs PG SpeedriderkursSIV-kurs"konvertering" SPG2-PG

Kva skjer?

Klar for å slå deg i lag med fuglane?

Himmelseglarane held kurs av ymse slag jamt – både speedglider, paraglider og sikkerheitskurs. Vi har planar om å starte nybyrjarkurs i speedgliding 2. januar 2021. Det neste blir i eit nybyrjarkurs i paragliding i vinter, nærare bestemt 22.–28. februar og 5.–11. mars.  NB: Nybyrjarkurset er no fullteikna, men det blir nytt kura i sommar.
Vidare utover vinteren/våren/sommaren vert det speedriderkurs, SIV-kurs, kurs for speedriderpilotar som vil flyge PG og fleire nybyrjarkurs. Meir informsjon om kurs finn du her. Her kan du også melde di interesse for kurs. Velg i skjemaet.
Vil du vere med på det neste nybyrjarkurset vi arrangerer, kan du melde deg her.

SIV-kurs?

Vi held SIV-kurs på Loen etter kvart som behovet melder seg. Neste kurs blir i mai/juni 2021. Bruk skjemaet her for å melde interesse for neste kurs.

 

Fornying av flygebevis

No er det tid for fornying av flygebevis, elevbevis, lisensar og alle andre typer kompetanse du vil behalde. Husk at du også må få betalt lisens (forsikring) og alle andre kontoingentar. Vi har her oppskrift på korleis du gjeng fram for å ordne dette ...

Årsmøte­innkalling 2020

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Himmelseglarlaget onsdag 19. februar 2020, klokka 19.00 på Volda Turisthotell, Skjervavegen 17.

Lotteri­vinnarane

No har vi gjennomført trekning i Vippsotteriet vårt, og vinnarane vart:

  1. PG-kurs vart vunne av Karoline Holen
  2. Speedrider-kurs vart vunne av Hanne Eikemo
  3. Ein tandemtur vart vunne av Familien Sandstad Dalen
  4. Ein tandemtur vart vunne av Kjetil Caiyas Vartdal

Alle vinnarane vert kontakta direkt også. Gratulerer!

Ny vêrstasjon

Då er endeleg Holfuy-vêrstasjonen på plass i flaggstonga på sørstarten ...

Ver og vind

Eitrefjell-S

Med stønad frå iKAMPER NORDIC

BREKKEHEIDA

Denne verstasjonen er parkert for sesongen. Kjem tilbake til våren.

Hestelegda

Røyrafjellet

Roppehornet

Loen Skylift

Melshornet

Roaldshorn, Stranda

Volda/Ørsta himmelseglarlag

Boks 108, 6069 Hareid
Bank: 3992 40 22950 -  Vips: 102018